Zmiana granic niektórych miast w województwach: bydgoskim, gdańskim, krośnieńskim, płockim i suwalskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.28.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1981 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 25 listopada 1981 r.
w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bydgoskim, gdańskim, krośnieńskim, płockim i suwalskim.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
W województwie bydgoskim włącza się do miasta Łabiszyna z gminy Łabiszyn część obszaru wsi Łabiszyn Wieś o powierzchni 14,23 ha, część obszaru wsi Obórznia o powierzchni 4,95 ha i część obszaru wsi Załachowo o powierzchni 0,57 ha.
W województwie gdańskim włącza się do miasta Redy z gminy Puck część obrębu geodezyjnego Moście Błota o powierzchni 38,66 ha.
W województwie krośnieńskim włącza się do gminy Brzozów z miasta Brzozowa obszar o powierzchni 5,65 ha, obejmujący działki o numerach: 1-4, 6, 31, 117/1, 118-121.
W województwie płockim włącza się do miasta Płocka:
1)
z gminy Borowiczki obszary wsi: Borowiczki-Parcele, Cukrownia Borowiczki, Imielnica, Ośnica i Podolszyce oraz część obszaru wsi Bielino-Wirginia o powierzchni 6,07 ha, część obszaru wsi Borowiczki-Pieńki o powierzchni 5,76 ha, część obszaru wsi Gulczewo o powierzchni 22,06 ha, część obszaru wsi Gulczewo-Kolonia o powierzchni 0,23 ha i część obszaru wsi Mirosław o powierzchni 60,80 ha,
2)
z gminy Radzanowo część obszaru wsi Nowe Boryszewo o powierzchni 185,89 ha.
W województwie suwalskim włącza się do miasta Suwałk z gminy Suwałki obszary wsi: Krzywólka, Papiernia i Szwajcaria oraz część obszaru wsi Dubowo Drugie o powierzchni 75,90 ha, część obszaru wsi Dubowo Pierwsze o powierzchni 423,30 ha, część obszaru wsi Krzywe o powierzchni 30,81 ha i część obszaru wsi Sobolewo o powierzchni 428,40 ha.
Szczegółowego opisu granic miast wymienionych w § 1-5 dokonają wojewodowie w drodze zarządzeń. Zarządzenia podlegają opublikowaniu w dziennikach urzędowych wojewódzkich rad narodowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1981 r.