Zmiana granic niektórych gmin w powiecie starogardzkim, województwie gdańskim oraz zmiana siedziby i nazwy gminy Błędówko w powiecie płońskim, województwie warszawskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.14.87

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 1952 r.
w sprawie zmiany granic niektórych gmin w powiecie starogardzkim, województwie gdańskim oraz zmiany siedziby i nazwy gminy Błędówko w powiecie płońskim, województwie warszawskim.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Z gminy Osieczna w powiecie starogardzkim, województwie gdańskim wyłącza się część gromady Klaniny, obejmującą z karty 1 obrębu Czubek parcele Nr Nr kat.: 1-38 i z karty 1 obrębu Czarne parcelę Nr kat. 223/27, i włącza się ją do gminy Kaliska w tymże powiecie i województwie.
Z gminy Osiek w powiecie starogardzkim, województwie gdańskim, wyłącza się część gromady Kasparus, obejmującą z karty 1 obrębu Długie parcele Nr Nr kat.: 96/1, 98/1, 100/1, 99/2, 101/2, 146/2, 147/2, 85/3, 89/3, 86/4, 90/4, 102/5, 141/6, 134/7, 133/8, 130/9, 132/9, 140/9, 139/10, 142/10, 143/10, 137/11, 144/11, 145/11, 138/12, 13, 14, 103/15, 121/15, 122/15, 104/16, 129/16, 17 - 22, 112/23, 107/24, 108/24, 73/25, 74/25, 26, 127/27, 128/28, 123/29, 125/29, 120/30, 124/30, 75/31, 76/31, 32, 33, 113/34, 115/34, 114/35, 116/35, 110/36, 111/37, 117/37, 77/38, 78/38, 79/39, 80/39, 40, 119/41, 148/41, 149/41, 42 - 44, 45a, 45b, 46, 47a, 47b, 48 - 68, 81/69, 82/69, 70 i z karty 17 obrębu Drewniaczki parcele Nr Nr kat.: 80/4 - 82/4, 75/4, 77/4, 74/5 i 76/5, i włącza się ją do gminy Osieczna w tymże powiecie.
Siedzibę gminnej rady narodowej gminy Błędówko w powiecie płońskim, województwie warszawskim przenosi się do Cieksyna, a nazwę tej gminy zmienia się na Cieksyn.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.