§ 1. - Zmiana granic miasta Tarnowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.35.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.
§  1.
Włącza się do miasta Tarnowa w województwie krakowskim z powiatu tarnowskiego w tymże województwie następujące obszary:
1)
z gminy Łęgi Tarnowskie gromady Chyszów i Klikowa,
2)
z gminy Mościce gromadę Mościce oraz część gromady Koszyce Wielkie obejmującą obszar przysiółka Czerwona, położony na północny-zachód od osi drogi Kraków - Tarnów (parcela Nr kat. 637), na wschód i południe od granic katastralnych gromady Mościce i miasta Tarnowa, i parcele Nr Nr kat. 527/2, 527/3, 535/2, 535/3, 535/5, 591/21, 591/25, 648/3,
3)
z gminy Gumniska gromady Gumniska i Rzędzin, z gromady Zawada parcele Nr kat. 1/1, z gromady Tarnowiec obszar ograniczony od zachodu, północy i wschodu granicą katastralną miasta Tarnowa i zachodnimi granicami parcel Nr Nr kat. 494, 494/5, 494/6 gromady Tarnowiec, od południa starym korytem rzeki Biała (parcela Nr kat. 591/25) i potokiem Dębnica (parcele Nr Nr kat. 596/1, 596/2) do punktu zetknięcia się z południowo-zachodnim narożnikiem parceli Nr kat. 494/6 oraz parcele gruntowe Nr Nr kat.: 1, 3-22, 24-26, 28/1, 28/2, 29, 32/1, 32/2, 33-35, 38/1, 38/2, 41, 566, 575, 572, 573, 574 i parcele budowlane Nr Nr kat. 78, 82, 84, 91-93, 120, 122, 144.