§ 1. - Zmiana granic miasta Pińska w powiecie pińskim, województwie poleskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.23.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1939 r.
§  1.
Z gminy wiejskiej Chojno w powiecie pińskim, województwie poleskim, wyłącza się grunta, stanowiące własność b. organizacji stanowej mieszczańskiej miasta Pińska (obecnie własność sporna) o obszarze około 918 ha 1412 m2, położone na prawym brzegu rzeki Piny, i włącza się je do miasta Pińska w tymże powiecie i województwie.