Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.42.379

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 maja 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 15 maja 1934 r.
o zmianie granic m. Ostrowa w powiecie ostrowskim, województwie poznańskiem.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86), w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właściwości niektórych władz w zakresie podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 895), zarządzam co następuje:
§  1. Gminy wiejskie Krępa i Zębców oraz obszary dworskie Kamienice Stare, Krępa, Zacharzew i Zębców w powiecie ostrowskim, województwie poznańskiem znosi się, a terytorja ich włącza się do miasta Ostrowa w tymże powiecie i województwie.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1934 r.