Zmiana granic miast Łabędy i Pyskowice w powiecie gliwickim, województwie katowickim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.66.399

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 grudnia 1959 r.
w sprawie zmiany granic miast Łabędy i Pyskowice w powiecie gliwickim, województwie katowickim.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
W powiecie gliwickim, województwie katowickim włącza się:
1)
do miasta Łabędy obszar gromady Czechowice oraz część obszaru gromady Dzierżno, obejmującą przysiółek Czerwionka, w skład którego wchodzą z obrębu katastralnego Dzierżno karta mapy 5 i z karty mapy 7 parcele nr nr kat.: 7, 9, 11, 13, 24, 27, 32/8, 33/5, 37/17, 39/16, 42/17, 46/17, 51/25, 52/17, 56/17, 57/17, 59/16, 70/18, 71/17, 73/16, 75/8, 76/8, 77/8, 78/6, 79/8, 82/26, 83/17, 87/17, 93/17, 98/17, 99/17, 100/16, 102/17, 103/17, 105/17, 106/17, 107/0.6, 108/0.6, 109/6, 112/17-126/17, 129/16, 143/17-148/17, 149/16-166/16, 169/10, 169/16, 170/10, 171/23, 172/23, 173/16, 174/16, 175/28, 176/28, 177/0.8, 178/0.8;
2)
do miasta Pyskowice obszar gromady Dzierżno z wyłączeniem przysiółka Czerwionka.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1959 r.