Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.50.323

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada 1972 r.
w sprawie zmiany granic miast Krakowa, Poznania i Wrocławia.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. Do miasta Krakowa włącza się z powiatu krakowskiego w województwie krakowskim obszary wsi Bieżanów, Kosocice, Kościelniki, Łuczanowice, Mydlniki, Olszanica, Opatkowice, Przewóz, Przylasek Rusiecki, Przylasek Wyciąski, Rajsko, Sidzina, Soboniowice, Swoszowice, Tyniec, Wolica, Wróblowice, Wyciąże oraz części obszarów wsi Batowice o powierzchni 50 ha, Libertów o powierzchni 65 ha, Lusina o powierzchni 70 ha, Zbydniowice o powierzchni 20 ha.
§  2. Do miasta Poznania włącza się z powiatu poznańskiego w województwie poznańskim części obszarów wsi Koziegłowy o powierzchni 91,00 ha, Piątkowo o powierzchni 605,00 ha i Suchy Las o powierzchni 111,00 ha.
§  3. Do miasta Wrocławia z województwa wrocławskiego włącza się:
1) z powiatu wrocławskiego obszary wsi Jarnołtów, Jerzmanowo, Osiniec, Strachowice, Kłokoczyce, Lipa Piotrowska, Polanowice, Rędzin, Świniary i Widawa;
2) z powiatu średzkiego obszary wsi Marszowice, Mokra i Żar.
§  4. Szczegółowego określenia granic miast wymienionych w §§ 1, 2 i 3 dokonają w drodze wspólnych zarządzeń prezydia wojewódzkich rad narodowych i Rad Narodowych miast Krakowa, Poznania i Wrocławia. Zarządzenia podlegają ogłoszeniu w dziennikach urzędowych zainteresowanych rad narodowych.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1973 r.