§ 1. - Zmiana granic grodzkich urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej grodzkiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.97.744

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1931 r.
§  1.
I.
grodzki urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych w Warszawie obejmuje obszary powiatów grodzkich: Śródmiejsko-Warszawskiego i Południowo-Warszawskiego w granicach ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 647) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 12 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 155).
II.
grodzki urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych w "Warszawie obejmuje obszary powiatów grodzkich: Północno-Warszawskiego i Prasko-Warszawskiego w granicach ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 647) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 12 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 155) oraz rozporządzeniem z dnia 23 września 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 540).