Zmiana granic gminy wiejskiej Lubienka i Swory w powiecie bialskim w województwie lubelskiem i utworzenie gminy wiejskiej Dubów w tymże powiecie i w województwie oraz zmiana nazwy gminy Lubienka na "Huszcza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.7.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 5 stycznia 1926 r.
o zmianie granic gminy wiejskiej Lubienka i Swory w powiecie bialskim w województwie lubelskiem i utworzeniu gminy wiejskiej Dubów w tymże powiecie i województwie oraz o zmianie nazwy gminy Lubienka na "Huszcza".

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów: rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 86, poz. 770) zarządza się co następuje:
Wieś i kolonję Krasówkę, w. Korczówkę, w. Burwin, kol. Janówkę, kol. Hulankę, kol. Dubowską Wolę, w. i folwark Dubów, w. i folw. Korczowską Wólkę, kol. Ostrówek, kol. Bielany, kol. Malinowszczyznę, kol. Chodowo, kol. Besarabów, kol. Złamany Most, kol. Michałówkę, kol. Piotrówkę, kol. Prokopówkę, kol. Dziegciarkę, kol. Oborożek, kol. Naliwajki, kol. Aleksandrówkę, folw. Młyniec, folw. Lorcin, kol. Lubatynek, wchodzące w skład gminy wiejskiej Lubienka, następnie kolonję Grabarkę wraz z lasem sworskim, wchodzące w skład gminy wiejskiej Swory, wszystkie położone w granicach powiatu bialskiego, wyłącza się z dotychczasowego związku gminnego i tworzy z ich terytorjum nową gminę wiejską pod nazwą "Dubów".
Pozostałe terytorjum gminy wiejskiej Lubienka tworzy nadal osobną gminę wiejską pod nazwą "Huszcza".
Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.