Zmiana granic gminy miejskiej Wyrzysk w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.7.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 stycznia 1931 r.
o zmianie granic gminy miejskiej Wyrzysk w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
Z gminy wiejskiej Polanowo w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem wyłącza się niezabudowane parcele: Polanowo karta Nr.: 1015/154, 1014,154, 1169/308, 1170/308, 1060/437, 1061/437, 1062/437, 1063/437, 1064/437, 1065,437, 1082/438, 488, 481, 500, 357, 1154/388, 206, 740/18, 916/18, 741/18, 1111/388, 1112/388, 755/388, 757/388, 1016/154, 1242/154, 1243/154, 787/154, 469, 1152/388, 1153/388, 915/388, 13, 14, 16, 19, 20, 917/18, 1083/15, 1084/15, 1085/15, 1086/12, 1087/15, 1092/17, 1093/17, 353, 354, 6, 187/89, 138, 144, 240, 641/266, 100, 716/224, 1171/172, 1190/226, 1191/226, 1192/226, 1193/226, 1194/226, 1195/226, 1196/226, 1208/226, 1250/371, 883/7, 1020/208, 1133/171, 1115/300, 1023/171, 1270/171, 1156/160, 1157/160, 1165/160, 1178/160, 1182/177, 1179/179, 1180/179, 1274/160, 1275/160, 1163/177, 1164/177, 61, 119, 1070/203, 1071/203, 1273/221, 1272/221, 60, 113, 1073/264, 1076/255, 1077/255, 1078/255, 1074/255, 1075/255, 278, 279, 281, 1165/160, 1146/6, 1166/177, 22, 29, oraz zabudowane 1169/308, 1016/154, 1111-388, 1085/15, 1086/12, 206, 27, 353, 1073/264, 1074/255, 24, 883/7, 1171/172, 1133/171, 1171/172, Wyrzysk Skarbowy karta Nr. 24, 55/38 i włącza się je do gminy miejskiej Wyrzysk w tymże powiecie i województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1931 r.