Zmiana granic gmin wiejskich Żuchowicze, Turzec i Derewna w powiecie stołpeckim, województwie nowogródzkiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.50.463

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA' SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 13 maja 1932 r.
o zmianie granic gmin wiejskich Żuchowicze, Turzec i Derewna w powiecie stołpeckim, województwie nowogródzkiem.

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dn. 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Z gminy wiejskiej Żuchowicze w powiecie stołpeckim, województwie nowogródzkiem wyłącza się wsie: Krynki, Niekraszewicze, majątek Krynki, folwark Krynki II, osadę Nieraszewo i majątek Adamowo, zaś z gminy wiejskiej Derewna w powiecie stołpeckim, województwie nowogródzkiem wyłącza się wsie: Siniawska-Słoboda, Antonowo, folwark Cichowo I i Cichowa II i wszystkie wymienione wyżej miejscowości włącza się do gminy wiejskiej Turzec w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1932 r.