Zmiana granic gmin wiejskich Winnica i Kozłowo w powiecie Pułtuskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.39.416

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dn. 10 kwietnia 1924 r.
o zmianie granic gmin wiejskich Winnica i Kozłowo w powiecie Pułtuskim.

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 86, poz. 770) zarządza się co następuje:
Z gminy wiejskiej Winnica wyłącza się miejscowości Zalesie-Lenki i Zalesie-Pacuszki.

Jednocześnie wymienione miejscowości włącza się do gminy wiejskiej Kozłowa.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lipca 1924 r.