Zmiana granic gmin wiejskich w powiecie tureckim, województwie poznańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.28.190

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 28 marca 1939 r.
o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie tureckim, województwie poznańskim.

Na postawie art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Obszary włączone do powiatu tureckiego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1939 r. o zmianie granic powiatów: tureckiego, konińskiego i kolskiego w województwie poznańskim (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 115) przydziela się jak następuje:
1)
wymieniona w § 1 powyższego rozporządzenia część gminy wiejskiej Tuliszków tworzy gminę wiejską Tuliszków;
2)
część wymienionej w § 1 gminy wiejskiej Piorunów wraz z gminą wiejską Władysławów tworzą gminę wiejską Władysławów;
3)
wymienione w § 2 część gminy wiejskiej Brudzew i część gminy wiejskiej Koźmin, z wyjątkiem gromad: Sarbice, Posoka i Lekaszyn, tworzą gminę wiejską Brudzew;
4)
gromady Sarbice i Posoka włącza się do gminy wiejskiej Przykona, gromadę zaś Lekaszyn do gminy wiejskiej Orzeszków.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.