Zmiana granic gmin wiejskich w powiecie płockim, województwie warszawskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.22.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 8 marca 1939 r.
o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie płockim, województwie warszawskim.

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Z gminy wiejskiej Biała w powiecie płockim, województwie warszawskim, wyłącza się gromadę Łukoszyno-Borki i włącza się ją do gminy wiejskiej Brudzeń w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Drobin w powiecie płockim, województwie warszawskim, wyłącza się miejscowość Kisielewo wchodzącą w skład gromady Świerczyn i włącza się ją do gminy wiejskiej Majki w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Święcice w powiecie płockim, województwie warszawskim, wyłącza się część gruntów wsi Brody Małe, oznaczonych w tabeli nadawczej numerami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 - o powierzchni 41 ha 214 m2, wchodzące w skład gromady Węgrzynowo i włącza się je do gminy wiejskiej Rębowo w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.