Zmiana granic gmin wiejskich Tyniec i Opatówek w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.18.166

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 8 marca 1929 r.
o zmianie granic gmin wiejskich Tyniec i Opatówek w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Z gminy Tyniec w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem wyłącza się wieś Zawady i włącza się ją do gminy wiejskiej Opatówek w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.