§ 2. - Zmiana granic gmin wiejskich Smrock i Sielc w powiecie makowskim, województwie warszawskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.96.746

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1933 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.