Zmiana granic gmin wiejskich Smrock i Sielc w powiecie makowskim, województwie warszawskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.96.746

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 29 listopada 1933 r.
o zmianie granic gmin wiejskich Smrock i Sielc w powiecie makowskim, województwie warszawskiem.

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Z gminy wiejskiej Sielc w powiecie makowskim, województwie warszawskiem, wyłącza się kolonję "Dąbrowa" i włącza się ją do gminy Smrock w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.