Zmiana granic gmin wiejskich Ratowo i Unierzyż w powiecie mławskim, województwie warszawskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.18.163

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 lutego 1929. r.
o zmianie granic gmin wiejskich Ratowo i Unierzyż w powiecie mławskim, województwie warszawskiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Z gminy wiejskiej Ratowo w powiecie mławskim, w województwie warszawskiem wyłącza się miejscowości: wieś Giełczynek, wieś i folwark Marysinek, wieś i folwark Radzimowice, kolonje: Budy Zofijki oraz Budy Budzkie i włącza się wymienione miejscowości do gminy wiejskiej Unierzyż w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.