§ 1. - Zmiana granic gmin wiejskich Ratowo i Unierzyż w powiecie mławskim, województwie warszawskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.18.163

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1929 r.
§  1.
Z gminy wiejskiej Ratowo w powiecie mławskim, w województwie warszawskiem wyłącza się miejscowości: wieś Giełczynek, wieś i folwark Marysinek, wieś i folwark Radzimowice, kolonje: Budy Zofijki oraz Budy Budzkie i włącza się wymienione miejscowości do gminy wiejskiej Unierzyż w tymże powiecie i województwie.