Zmiana granic gmin wiejskich Mrzygłód i Włodowice w pow. będzińskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.5.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 30 grudnia 1923 r.
o zmianie granic gmin wiejskich Mrzygłód i Włodowice w pow. będzińskim.

Na mocy art. 1 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R. P. № 86, poz. 770) zarządza się co następuje:
Z gminy wiejskiej Włodowice wyłącza się: 104 morgi 199 prętów gruntów, należących do wsi Kręcwilk; 91 morgów 258 prętów wsi Nierada i 133 morgi 226 prętów wsi Kossowska-Niwa, - ogółem 330 morgi 83 pręty.

Wymieniony obszar gruntów włącza się jednocześnie do gminy wiejskiej Mrzygłód.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1924 roku.