Zmiana granic gmin wiejskich: Bagienica i Odporyszów w powiecie dąbrowskim w województwie krakowskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.55.394

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 czerwca 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 15 maja 1925 roku
o zmianie granic gmin wiejskich: Bagienica i Odporyszów w powiecie dąbrowskim w województwie krakowskiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 86, poz. 770) zarządza się co następuje:
Przysiółek Morzychna, należący do związku gminy wiejskiej Bagienica, w powiecie dąbrowskim, wyłącza się z dotychczasowego związku gminnego i włącza do gminy wiejskiej Odporyszów w tymże powiecie.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lipca 1925 r.