Zmiana granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie śremskim, województwie poznańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.65.436

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 6 lipca 1939 r.
o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie śremskim, województwie poznańskim. *

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 80, poz. 555) zarządzam, co następuje:
Z gminy wiejskiej Jaskółki w powiecie śremskim, województwie poznańskim, wyłącza się obręb Dolsk karta 1 parcela 1, oznaczona Nr 85, karta 3 parcela Nr 288/255 o powierzchni 218.38.20 ha, stanowiące enklawę Nr 8, należącą do gromady Jaskółki oraz obręb Dolsk karta 5 parcele Nr 69/37, 70/37, 38, 83/39, 84/39, 71/40, 72/40, 81/41, 82/41, 42, 43, 44, 45, 46 i 47 o powierzchni 4.16.40 ha, stanowiące enklawę Nr 12, należącą do gromady Księginki - i włącza się je do gminy miejskiej Dolsk w tymże powiecie i województwie.
Z gminy miejskiej Dolsk w powiecie śremskim, województwie poznańskim, wyłącza się obręb Brzednia karta 1 parcele Nr 36b, 51/36, 52/36 o powierzchni 1.82.20 ha, stanowiące enklawę Nr 62, oraz obręb Dolsk karta 3 parcele Nr 183 i 185 o powierzchni 0.05.90 ha z drogi - i włącza się je do gminy wiejskiej Jaskółki w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Bnin w powiecie śremskim, województwie poznańskim, wyłącza się obręb Radzewice parcele Nr 228, 230, 403/235, 373/252 o powierzchni 12.61.55 ha, stanowiące enklawę Nr 4, obręb Trzykolnemłyny parcelę Nr 10 o powierzchni 2.41.00 ha, stanowiącą enklawę Nr 5 - należące do gromady Czmoniec oraz obręb Radzewice karta 1 parcele Nr 144, 145, 146, 147, 148, 149, 302/170, 303/170, 304/171, 305/171, 306/172, 307/172, 308/173, 309/173, 174, 175, 176, 177, 198, 411/199, 412/199, 413/199, 414/199, 410/200, 415/200, 409/201, 416/201, 202, 203, 204, 205, 206 o powierzchni 32.89.57 ha, stanowiące enklawę Nr 7, należącą do gromady Radzewo - i włącza się je do gminy wiejskiej Kórnik w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Kórnik w powiecie śremskim, województwie poznańskim, wyłącza się obręb Mieczewo karta 1 parcele Nr 485/164, 486/164, 165, 181, 182 o powierzchni 5.78.80 ha, stanowiące enklawy Nr 23 i 24, oraz obręb Mieczewo - Czołowo las karta 1 parcele Nr 25/5, 26/5, 27/5, 28/5, 29/5,30/5, 31/5, 32/5, 33/5, 34/5, 35/5, 36/5, 37/5, 38/5, 39/5, 40/5 o powierzchni 59.42.86 ha, stanowiące enklawę Nr 86 - należące do gromady Prowent i włącza się je do gminy wiejskiej Bnin w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Kórnik w powiecie śremskim, województwie poznańskim, wyłącza się obręb Kórnik miasto karta 1 parcele Nr 521/269, 522/269, 523/269, 524/264, 276 o powierzchni 8.76.70 ha, stanowiące enklawy Nr 27 i 28, należące do gromady Prowent - i włącza się je do gminy miejskiej Kórnik w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Mosina w powiecie śremskim, województwie poznańskim, wyłącza się obręb Świątniki parcele Nr 342/3, 329/4, 331/4, 332/4, 333/4, 334/4, 335/4, 336/4, 337/4, 483/4, 360/5, 351/5, 352/5, 353/6, 354/6, 355/7, 356/7, 357/8, 358/8, 359/9, 344/12, 345/12, 364/23, 365/23, 366/23, 482/23, 372, 373, 374 o powierzchni 11.83.70 ha, stanowiące enklawę Nr 43, należącą do gromady Krajkowo - i włącza się je do gminy wiejskiej Kórnik w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Mosina w powiecie śremskim, województwie poznańskim, wyłącza się obręb Mosina karta 6 parcele Nr 288/77, 289/77, 293/77, 294/77, 78, 79, 80, 81 o powierzchni 27.00.60 ha, stanowiące enklawę Nr 45, należącą do gromady Krosinko, oraz obręb Drużyna łąki karta 1 parcele Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 92/60, 94/60, 93/61, 94/61, 95/61, 62, 63, 100/64, 99/65, 98/66, 97/66, 96/67, 101/68, 102/69, 103/70, 104/71, 72, 73, 74, 75, 105/76, 109/76, 106/77, 110/77, 107/78, 111/78, 108/79, 112/79, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91 o powierzchni 30.96.24 ha, stanowiące enklawy Nr 51 i 52, należące do gromady Nowinki - i włącza się je do gminy miejskiej Mosina w tymże powiecie i województwie.
Z gminy miejskiej Mosina w powiecie śremskim, województwie poznańskim, wyłącza się obręb Jeziory karta 1 parcele Nr 12 i 14 o powierzchni 8.54.60 ha, stanowiące enklawy Nr 58 i 59, i drogę parcela Nr 218/33 karta 2 obręb Mosina o powierzchni 0.78.79 ha oraz obręb Krosinko karta 1 parcele Nr 8, 9, 9 bis, 10, 12 o powierzchni 2.45.10 ha, stanowiące enklawę nr 60 - i włącza się je do gminy wiejskiej Mosina w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Książ, w powiecie śremskim, województwie poznańskim, wyłącza się obręb Zakrzewice parcele Nr 194, 195, 196, 197, 411/201 o powierzchni 4.02.30 ha i obręb Książ karta 5 parcele Nr 5, 17, 19 o powierzchni 0.73.98 ha, stanowiące enklawę Nr 41, należącą do gromady Radoszkowo, oraz parcele Nr 86/1, 92/1, 93/1 o powierzchni 0.94.17 ha, stanowiące teren zabudowy stacji kolejowej Książ enklawa Nr 83, należące do gromady Brzostownia - i włącza się je do gminy miejskiej Książ Wielkopolski w tymże powiecie i województwie.
Z gminy miejskiej Książ Wielkopolski w powiecie śremskim, województwie poznańskim, wyłącza się obręb Konarskie parcelę Nr 10 o powierzchni 5.17.30 ha, stanowiącą enklawę Nr 68, i włącza się ją do gminy wiejskiej Książ w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Śrem w powiecie śremskim, województwie poznańskim, wyłącza się obręb Obreda parcele Nr 20/13, 21/13, 22/13, 23/13 o powierzchni 41.87.12 ha, stanowiące enklawę Nr 84, należącą do gromady Chrząstowo, i włącza się ją do gminy wiejskiej Książ w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Śrem w powiecie śremskim, województwie poznańskim, wyłącza się obręb Drzonek parcelę Nr 277/167 o powierzchni 30.31.70 ha, stanowiącą enklawę Nr 69, należącą do gromady Grzymysław, i włącza się ją do gminy wiejskiej Jaskółki w tymże powiecie i województwie.
Z gminy miejskiej Śrem w powiecie śremskim, województwie poznańskim, wyłącza się obręb Zbrudzewo karta 2 parcele Nr 226/10, 225/11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 227/22, 228/28, 229/29 o powierzchni 44.74.90 ha, stanowiące enklawę Nr 63, i włącza się ją do gminy wiejskiej Śrem, w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1939 r.
* Z dniem 1 stycznia 1970 r. w powiecie śremskim, województwie poznańskim wyłącza się:

1) z miasta Dolsk tereny o powierzchni 886,92 ha i włącza się je do gromady Dolsk,

2) z gromady Dolsk część obszaru wsi Jaskółki o powierzchni 21,68 ha i włącza się ją do miasta Dolsk,

3) z miasta Kórnik tereny: o powierzchni 649,02 ha i włącza się je do gromady Kórnik-Południe oraz o powierzchni 425,51 ha i włącza się je do gromady Kórnik-Północ,

4) z miasta Książ Wielkopolski tereny o powierzchni 1.228,57 ha i włącza się je do gromady Książ,

5) z miasta Śrem tereny o powierzchni 73,97 ha i włącza się je do gromady Śrem,

zgodnie z § 23 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie poznańskim (Dz.U.69.37.320).