Zmiana granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.28.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 marca 1939 r.
w sprawie zmiany granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim. *

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 80, poz. 555) zarządzam, co następuje:
Z gminy wiejskiej Biniew w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim, wyłącza się: a) należące do gromady Będzieszyn parcele katastralne obrębu Szczury karta 2 Nr 17, 18, 19, 20, 91/14, 92/14, 93/14, 94/16, 95/14, 96/15, 100/42, 101/42, 107/42, 108/42, 109/42 o obszarze 35,23,85 ha, b) należącą do gromady Sobótka parcelę katastralną obrębu Pawłów - Pawłówek karta 1 Nr 113/048 o obszarze 0,25,00 ha i włącza się obszar wymieniony w punkcie a) do gminy wiejskiej Czekanów, wymieniony zaś w punkcie b) do gminy wiejskiej Skalmierzyce Nowe w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Czarnylas w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim, wyłącza się: a) należące do gromady Chojnik parcele katastralne obrębu Kałkowskie karta 3 Nr 215 o obszarze 0,76,10 ha, karta 6 Nr 16, 25, 26, 50, 52, 87/69, 88/68, 89/69, 90/68, 93/69, 94/69, 96/69, 97/69, 99/69, 70 o obszarze 10,63,40 ha, karta 7 Nr 129 do 136, 156, 157 o obszarze 7,65,00 ha i karta 8 Nr 82, 83 o obszarze 1,31,10 ha, wreszcie karta 9 Nr 14 o obszarze 1,04,50 ha; b) należące do gromady Chojnik parcele katastralne obrębu Sośnie karta 2 Nr 44, 45 o obszarze 0,38,60 ha, karta 3 Nr 6, 7, 8, 149/9, 150/9 o obszarze 1,09,57 ha, karta 5 Nr 60, 61, 62 o obszarze 0,79,50 ha; c) należące do gromady Hetmanów parcele katastralne obrębu Kałkowskie karta 4 Nr 10 do 111, 113, 114, 115, 117, 137, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 200, 202, 203, 204, 205, 206/112, 207/112 o obszarze 39,40,16 ha oraz karta 7 Nr 150, 151, 152 o obszarze 0,55,54 ha; d) należące do gromady Kotowskie parcele katastralne obrębu Kałkowskie karta 3 Nr 272 o obszarze 1,19,80 ha; e) należące do gromady Pawłów parcele katastralne obrębu Kałkowskie karta 6 Nr 56, 57, 58, 59, 60 o obszarze 1,09,60 ha, karta 8 Nr 133, 134, 170, 171, 172, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 219, 220, 221, 222, 291/217, 292/217 o obszarze 28,45,68 ha oraz karta 9 Nr 69, 142/67, 143/68, 144/68, 145/67 o obszarze 1,35,00 ha; f) należące do gromady Pawłów parcele katastralne obrębu Kocina karta 4 Nr 16, 17, 56/18, 57/18 o obszarze 0,64,70 ha, karta 5 Nr 21 do 41, 51 do 58 o obszarze 13,83,80 ha, karta 8 Nr 102, 103, 104, 118 o obszarze 1,86,20 ha, karta 6 Nr 53, 54 o obszarze 1,08,20 ha, karta 9 Nr 122/037, 123/073, 124/073, 125/073, 126/073 o obszarze 3,64,05 ha; g) należące do gromady Pawłów parcele katastralne obrębu Sośnie karta 2 Nr 64, 120/63, 121/63, 125/91, 126/91, 127/91, 128/91 o obszarze 1,06,03 ha, karta 3 Nr 56, 57, 58 o obszarze 1,63,46 ha, karta 4 Nr 8, 9, 181/10 o obszarze 1,92,92 ha, karta 5 Nr 56, 57, 58, 59 o obszarze 2,47,40 ha, karta 6 Nr 31, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75, 83, 94 do 109, 131, 132, 133, 134 o obszarze 14,40,76 ha, karta 7 parcele katastralne Nr 25 o obszarze 1,41,88 ha; h) należące do gromady Świeca parcele katastralne obrębu Odolanów karta 5 Nr 36, 37 o obszarze 0,53,49 ha, karta 18 Nr 29 do 34 o obszarze 8,57,19 ha, karta 19 Nr 34, 35, 62, 132/61, 133/61, 138/81, 139/81, 140/81, 141/81, 142/81, 143/81 o obszarze 11,10,64 ha - i włącza się obszary wymienione w punktach a), b), c), d), e), f), g) do gminy wiejskiej Granowiec, wymienione zaś w punkcie h) do gminy miejskiej Odolanów w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Czekanów w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim, wyłącza się należące do gromady Biskupice Ołobockie parcele katastralne obrębu Ociąż karta 5 Nr 1, 2, 29, 30, 31, 32 o obszarze 7,20,49 ha i włącza się je do gminy wiejskiej Skalmierzyce Nowe w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Daniszyn w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim, wyłącza się: a) należące do gromady Daniszyn parcele katastralne obrębu Janków Zaleśny karta 2 Nr 331/49 do 360/49, 361/50, 362/50 o obszarze 7,12,65 ha; b) należące do gromady Gorzyce Wielkie parcele katastralne obrębu Tarchały karta 2 Nr 488, 489, 1073/483, 1074/483, 1075/483, 1076/483, 1077/483, 1078/483, 1079/483, 1080/483, 1092/484, 1092/487, 1093/487, 1094/484, 1094/487, 1095/484, 1095/487, 1096/484, 1096/487, 1097/484, 1097/487, 1098/484, 1098/487, 1099/484, 1099/487, 1100/484, 1100/487, 1101/484, 1101/487, 1102/484, 1102/487, 1103/484, 1103/487, 1104/484, 1104/487, 1105/484, 1105/487, 1106/484, 1106/487, 1108/484, 1108/487, 1109/484, 1109/487, 1111/484, 1111/487, 1112/484, 1112/487, 1113/484, 1113/487, 1114/484, 1114/487, 1116/484, 1116/487, 1117/484, 1117/487, 1118/484, 1118/487, 1119/484, 1119/487, 1120/484, 1120/487, 1121/484, 1121/487, 1122/484, 1122/487, 1123/484, 1123/487, 1124/484, 1124/487, 1125/484, 1125/487, 1126/484, 1126/487, 1128/484, 1128/487, 1129/484, 1129/487, 1130/484, 1130/487, 1131/484, 1131/487, 1132/484, 1132/487, 1133/484, 1133/487, 1135/484, 1136/484, 1137/484, 1138/484, 1138/487, 1139/487, 1140/485, 1141/485, 1142/485, 1143/485, 1144/485, 1146/486, 1147/486, 1148/486, 1149/486, 1151/487, 1152/487, 1153/484, 1154/484, 1155/484, 1156/484, 1157/484, 1158/484, 1159/484, 1160/484, 1543/486, 1544/484, 1545/487, 1546/487, 1547/484, 1548/484, 1561/484, 1562/484, 1563/484, 1564/484, 1573/487, 1574/484, 1575/487, 1576/484, 1952/484, 1953/487, 1954/487, 1955/484,1980/486, 1981/484, 1982/487, 1991/486, 1992/484, 1993/487, 1994/487, 1995/484, 1996/486 o obszarze 26,49,78 ha; c) należące do gromady Lamki parcele katastralne obrębu Gorzyce Wielkie dwór karta 2 Nr 57/29, 59/29, 60/29, 62/29, 63/29 o obszarze 2,58,11 ha; d) należące do gromady Lamki parcele katastralne obrębu Tarchały karta 2 Nr 1070/483, 1071/483, 1072/483, 1082/484, 1083/484, 1083/487, 1084/484, 1084/487, 1085/484, 1085/487, 1086/484, 1086/487, 1087/484, 1087/487, 1088/484, 1088/487, 1089/484, 1089/487, 1090/484, 1090/487, 1091/484, 1091/487, 1182/484, 1183/487, 1184/484, 1185/487 o obszarze 4,11,80 ha; e) należące do gromady Zacharzew parcele katastralne obrębu Tarchały karta 2 Nr 1968/480, 1969/480 o obszarze 1,55,00 ha; f) należące do gromady Zacharzew parcele katastralne obrębu Topola Wielka karta 1 Nr 409 do 413, 415 do 429, 379, 382, 383, 386, 762/384, 763/384, 775/414, 776/414, 903/380, 904/380, 906/381, 988/385, 989/385, 1043/381, 1044/381 o obszarze 23,58,43 ha - i włącza się obszary wymienione w punkcie a) do gminy wiejskiej Raszków, wymienione w punktach b), d), e) do gminy wiejskiej Odolanów, wymienione w punktach c), f) do gminy wiejskiej Przygodzice w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Granowiec w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim, wyłącza się: a) należącą do gromady Granowiec parcelę katastralną obrębu Boników karta 1 Nr 165 o obszarze 0,51,06 ha; b) należącą do gromady Kałkowskie parcelę katastralną obrębu Chojnik karta 9 Nr 34 o obszarze 3,89,20 ha; c) należące do gromady Kałkowskie parcele katastralne obrębu Kotowskie karta 1 Nr 9, 11, 268/8 o obszarze 0,91,70 ha; d) należące do gromady Kocina parcele katastralne obrębu Chojnik karta 3 Nr 51, 52, 53, 54 o obszarze 0,72,90 ha, karta 10 Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o obszarze 6,21,62 ha, karta 11 Nr 26 do 40, 44, 45, 46 o obszarze 89,44,65 ha, karta 5 Nr 52 o obszarze 0,38,40 ha; e) należące do gromady Kocina parcele katastralne obrębu Niwki Książęce karta 5 Nr 76/31, 77/31, 78/31, 79/034 o obszarze 18,59,10 ha - i włącza się obszary wymienione w punkcie a) do gminy wiejskiej Odolanów, wymienione w punktach b), c), d) i e) do gminy wiejskiej Czarnylas w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskie] Mikstat w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim, wyłącza się: a) należące do gromady Biskupice Zabaryczne parcele katastralne karta 2 obrębu Biskupice Zabaryczne o obszarze 130,41,88 ha; b) należące do gromady Biskupice Zabaryczne parcele katastralne obrębu Biskupice Zabaryczne Las karta 2 Nr 21, 22, 103/23, 106/24, 25, 26/1, 26/2, 108/27, 109/27, 31, 112/35, 113/35, 36, 37, 38, 39, 114/40, 117/41, 118/42, 120/43, 121/43, 44, 45, 122/46, 123/46, 124/47, 125/47, 126/47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 127/71, 128/71, 129/72, 130/72, 73 do 83, 87 do 94, 131/84, 132/85, 133/86, 134/84, 135/85, 136/86, 137/28, 138/29, 139/28, 140/29, 141/30, 142/28, 143/30, 146/40, 147/41, 148/41, 149/42, 150/41, 151/40, 152/24, 153/24, 154/23, 155/32, 156/33, 157/34, 158/33, 159/34, 160/24, 161/24 o obszarze 59,49,96 ha; c) należące do gromady Bogufałów parcele katastralne obrębu Chynowa karta 2 Nr 47/1 do 58/1, 60/1 o obszarze 8,01,12 ha; d) należące do gromady Siedlec parcele katastralne obrębu Mikstat karta 1 Nr 8 do 13, 46/7 pół, karta 2 Nr 1 do 12, 167/13, 16, 175/19, 24 do 27, 179/145 do 183/145, 185/145, 186/146, 188/146, 189/146, 190/146, 192/148, 193/148, 149, 150, 195/151, 196/152, 199/153, 200/154, 201/154, 202/154, 156 do 162, 228/14, 229/15, 230/17, 231/30, 232/14, 233/13, 234/14, 235/14, 236/23, 237/22, 238/22, 239/21, 240/20, 241/19, 242/19, 243/18, 244/18, 245/19, 246/19, 247/19, 248/21, 249/22, 250/22, 251/14, 252/13, 253/14, 259/145, 283/146, 284/147, 285/146, 286/145, 287/145, 288/146, 289/147, 290/146, 291/146, 292/147, 293/146, 294/145, 295/151, 296/145, 297/145, 298/154, 299/153, 300/154, 301/154 o obszarze 98,08,67 ha - i włącza się obszary wymienione w punkcie a) i b) do gminy wiejskiej Sieroszewice Nowe, wymienione w punkcie c) do gminy wiejskiej Przygodzice, wymienione w punkcie d) do gminy wiejskiej Mikstat w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Odolanów w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim, wyłącza się: a) należące do gromady Gliśnica parcele katastralne obrębu Baby karta 2 Nr 1 do 38, 45/pół, 46/pół, 47 do 54 o obszarze 84,59,61 ha, karta 4 Nr 1 do 7, 13, 16, 17, 18 o obszarze 22,66,03 ha; b) należące do gromady Gliśnica parcele katastralne obrębu Wierzbno karta 1 Nr 787/72, 788/73, 789/73, 790/126, 791/126, 792/126, 793/126, 794/126, 795/126, 796/126, 797/127, 798/127, 799/126, 800/125, 801/126, 802/125, 803/125, 804/125, 805/125, 806/125, 807/125 o obszarze 5,74,42 ha; c) należące do gromady Gliśnica parcele katastralne obrębu Odolanów karta 3 Nr 1 do 23, 30 do 42, 45, 46, 87, 100/43, 101/44, 114/28, 115/27, 116/26, 117/29, 118/25, 119/24 o obszarze 37,39,12 ha, karta 5 Nr 11, 12, 116/73, 14, 15, 80/13, 81/13, 114/73, 115/73 o obszarze 15,06,95 ha, karta 4 Nr 131/19 do 134/19 o obszarze 2,22,25 ha, wreszcie karta 37 Nr 1, 2, 5 do 51, 53 do 84, 87, 88, 91, 96, 102 do 121, 133, 136/3, 137/4, 138/3, 139/3, 140/4 o obszarze 145,23,05 ha; d) należące do gromady Gorzyce Małe parcele katastralne obrębu Topola Wielka karta 1 Nr 694 do 697 o obszarze 2,56,90 ha; e) należące do gromady Huta parcele katastralne obrębu Odolanów karta 5 Nr 38, 39 o obszarze 0,36,41 ha oraz karta 14 Nr 265/120, 266/119, 267/119, 112, 113, 117, 118, 121, 122, 126 do 131, 268/250, 270/250, 272/251, 274/252, 275/255 o obszarze 7,06,33 ha; f) należące do gromady Nadstawki parcele katastralne obrębu Nadstawki karta 2 Nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11a, 78/28, 29a, 76/30, 32, 33, 36, 37, 38, 59, 81/60, 61, 62, 63, 82/17, 83/17, 88/35, 110/21, 111/21, 112/31, 113/35, 114/34, 115/31, 119/16, 120/16, 121/16, 122/16, 123/17, 124/18, 126/64, 127/64, 130/1, 134/4, 135/3, 136/2, 137/3, 138/4, 139/3, 140/4, 141/4, 143/1, 144/2, 145/2, 146/2, 147/2, 148/1 o obszarze 68,86,05 ha; g) należącą do gromady Nadstawki parcelę katastralną obrębu Janków Przygodzicki karta 1 Nr 731 o obszarze 3,12,80 ha - i włącza się obszary wymienione w punktach a) i b) do gminy wiejskiej Daniszyn, wymienione w punktach c) i e) do gminy miejskiej Odolanów, wymienione w punktach d), f) i g) do gminy wiejskiej Przygodzice w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Przygodzice w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim, wyłącza się: a) należące do gromady Janków Przygodzicki parcele katastralne obrębu Nadstawki karta 1 Nr 338/38, 337/38, 339/39 o obszarze 1,40,50 ha; b) należące do gromady Przygodzice parcele katastralne obrębu Bogufałów karta 1 Nr 43, 117, 119, 120, 121, 122 o obszarze 85,86,50 ha oraz karta 2 Nr 1, 130/53 do 151/53, 152/34, 153/34, 154/32, 155/32, 156/31, 157/31, 158/31, 159/31, 160/31, 161/32, 162/32, 163/31, 164/31, 165/31, 166/31, 167/31, 168/31, 169/31, 170/31, 171/31, 172/31, 173/31, 174/31, 175/31, 176/31 do 201/31, 202/2 do 218/2, 219/36 o obszarze 76,35,63 ha; c) należące do gromady Przygodzice parcele katastralne obrębu Wysocko Małe karta 1 Nr 239, 283a o obszarze 0,30,10 ha; d) należące do gromady Topola Mała parcele katastralne obrębu Tarchały karta 2 Nr 623 do 635, 637 do 644, 646 do 667, 669, 670, 672, 994/645, 995/645, 996/645, 997/668, 998/668, 1186/671, 1187/671, 1740/636, 1741/636 o obszarze 6,42,34 ha; e) należące do gromady Topola Wielka parcele katastralne obrębu Nadstawki karta 1 Nr 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 31, 41, 42, 43, 44, 106, 503/40, 504/40, 655/138, 656/138 o obszarze 130,04,60 ha; f) należące do gromady Topola Wielka parcele katastralne obrębu Topola Wielka karta 1 Nr 582, 636, 638 o obszarze 8,23,90 ha - i włącza się obszary wymienione w punktach a), d), e), f) do gminy wiejskiej Odolanów, wymienione w punkcie b) do gminy wiejskiej Mikstat, wymienione zaś w punkcie c) do gminy wiejskiej Wysocko Wielkie w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Raszków w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim, wyłącza się: a) należącą do gromady Janków Zaleśny parcelę katastralną obrębu Daniszyn karta 1 Nr 297 o obszarze 1,53,20 ha; b) należące do gromady Janków Zaleśny parcele katastralne obrębu Daniszyn karta 2 Nr 465, 466, 470, 471, 473, 474, 831/467, 832/467, 833/467, 834/468, 835/468, 836/469, 837/469, 838/472, 839/472, 870/459, 873/460, 874/462, 877/464, 1907/457, 1908/459, 1909/462, 1910/462, 1911/463, 1912/463, 1913/462, 1914/459, 1915/459, 1916/458, 1921/461, 1922/461 o obszarze 46,01,69 ha; c) należące do gromady Radłów parcele katastralne obrębu Zacharzew - gmina, karta 1 Nr 774/30, 775/30, 776/30, 777/30, 778/30, 779/30, 780/30, 781/30 o obszarze 5,69,30 ha - i włącza się obszary wymienione w punktach a), b), c) do gminy wiejskiej Daniszyn w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Skalmierzyce Nowe w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim, wyłącza się: a) należące do gromady Ociąż parcele katastralne obrębu Ociąż karta 1 Nr 98/19, 99/19 o obszarze 0,09,61 ha, karta 2 Nr 1, 15, 28, 30, 31, 33, 34 o obszarze 4,22,56 ha, karta 3 Nr 25 o obszarze 0,25,41 ha oraz karta 4 Nr 19 do 26 o obszarze 3,57,93 ha; b) należące do gromady Ociąż parcele katastralne obrębu Ociąż karta 2 Nr 22, 29, 32 o obszarze 1,44,41 ha, karta 5 Nr 55/pół, 56, 57, 58, 59, 64, 65 o obszarze 1,93,57 ha, karta 7 Nr 16, 17 o obszarze 1,06,88 ha, wreszcie karta 8 Nr 14, 15, 17, 18 o obszarze 1,64,14 ha; c) należące do gromady Ociąż parcele katastralne obrębu Ociąż karta 3 Nr 20, 24, 26, 27, 28 o obszarze 2,88,10 ha - i włącza się obszary wymienione w punktach a), b), c) do gminy wiejskiej Czekanów w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Wysocko Wielkie w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim, wyłącza się: a) należące do gromady Kamienice Nowe parcele katastralne obrębu Przygodzice karta 2 Nr 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 354, 355, 482/349, 483/349, 661/353, 660/353 o obszarze 6,63,60 ha; b) należące do gromady Kamienice Nowe parcele katastralne obrębu Ostrów karta 6 Nr 1, 2 o obszarze 7,65,70 ha; c) należące do gromady Wtórek parcele katastralne obrębu Kęszyce karta 1 Nr 1, 41, 42, 77 o obszarze 91,48,10 ha - i włącza się obszary wymienione w punkcie a) do gminy wiejskiej Przygodzice, wymienione w punkcie b) do gminy miejskiej Ostrów Wielkopolski, wymienione w punkcie c) do gminy wiejskiej Sieroszewice Nowe w tymże powiecie i województwie.
Z gminy miejskiej Odolanów w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim, wyłącza się: a) parcele katastralne obrębu Odolanów karta 20 Nr 16, 41, 44, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 74/18, 63/20, 64/25, 65/26, 66/29, 67/30, 68/33, 76/34, 77/34, 78/19 do 107/19 o obszarze 27,19,03 ha; b) parcele katastralne obrębu Huta karta 1 Nr 803/361, 804/78, 805/77, 807/90, 808/90, 809/336, 814/340, 815/336, 816/336, 817/336, 818/336, 819/336, 999/340, 1000/340, 1001/340, 1002/340 o obszarze 8,64,30 ha; c) parcele katastralne obrębu Raczyce karta 1 Nr 1176/548, 1177/548, 1180/548, 1181/548, 1182/548, 1183/548, 1184/548, 1185/548, 1186/548, 1187/548, 1412/548, 1413/548, 1414/548, 1415/548 o obszarze 8,17,07 ha - i włącza się obszary wymienione w punktach a), b), c) do gminy wiejskiej Odolanów w tymże powiecie i województwie.
Z gminy miejskiej Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim, wyłącza się: a) parcele katastralne obrębu Topola Wielka karta 1 Nr 352 do 359, 361, 362, 363, 365 do 376, 387 do 404, 317 bis, 728/364, 729/364, 730/399, 731/399, 827/349, 846/348, 847/348, 848/347, 849/347, 850/346, 851/346, 852/350, 853/377, 919/351, 921/360, 922/360, 986/351, 987/351 o obszarze 27,29,90 ha; b) parcele katastralne obrębu Wtórek karta 2 Nr 122/7, 123/67, 125/3, 127/72, 128/64, 144/71, 145/71 oobszarze2,91,98ha - i włącza się obszary wymienione w punkcie a) do gminy wiejskiej Przygodzice, wymienione w punkcie b) do gminy wiejskiej Wysocko Wielkie w tymże powiecie i województwie.
Z gminy miejskiej Raszków w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim, wyłącza się parcele katastralne obrębu Moszczanka karta 8 Nr 23, 24, 25 o obszarze 0,23,50 ha i włącza się je do gminy wiejskiej Raszków w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Odolanów w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim, wyłącza się gromadę Radziwiłłów i włącza się ją do gminy wiejskiej Daniszyn w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.
* Z dniem 1 stycznia 1970 r. w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim wyłącza się:

1) z miasta Nowe Skalmierzyce tereny o powierzchni 1,95 ha i włącza się je do gromady Skalmierzyce;

2) z gromady Skalmierzyce część obszaru wsi Skalmierzyce o powierzchni 8,6477 ha oraz część obszaru wsi Mączniki o powierzchni 4,7355 ha i włącza się je do miasta Nowe Skalmierzyce;

3) z miasta Odolanów tereny o powierzchni 1.607,14 ha i włącza się je do gromady Odolanów;

4) z miasta Raszków tereny o powierzchni 460,99 ha i włącza się je do gromady Raszków;

5) z gromady Raszków część obszaru wsi Moszczanka o powierzchni 14,25 ha i włącza się ją do miasta Raszków,

zgodnie z § 15 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie poznańskim (Dz.U.69.37.320).