Zmiana granic gmin Kocudza i Puszcza Solska w powiecie biłgorajskim, województwie lubelskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.41.283

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 października 1952 r.
w sprawie zmiany granic gmin Kocudza i Puszcza Solska w powiecie biłgorajskim, województwie lubelskim.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Z gminy Kocudza w powiecie biłgorajskim, województwie lubelskim wyłącza się gromady: Andrzejówka, Bukowa i Korytów Duży i włącza się je do gminy Puszcza Solska w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1953 r.