Art. 3. - Zmiana dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.54.304

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1946 r.
Art.  3.

Wykaz diecezji, parafii i filiałów zostanie po wprowadzeniu w życie niniejszego dekretu uzupełniony przez Konsystorz i zatwierdzony przez Ministra Administracji Publicznej.