Art. 5. - Zmiana dekretu o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.52.272

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1985 r.
Art.  5.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.