Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.67.410

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 2 sierpnia 1919 r.
w przedmiocie zmian w dekrecie Naczelnika Państwa z dnia 13 grudnia 1918 roku (Dz. Praw № 21 z r. 1918 poz. 66)-o urzędzie patentowym.

Art.  1.

Dekret Naczelnika Państwa z dnia 13 grudnia 1918 r. (Dz. Pr. № 21 z r. 1918 poz. 66) o urzędzie patentowym zatwierdza się z poniższemi zmianami:

Art.  2.

W artykule I dekretu skreśla się słowa "z siedzibą w Warszawie", natomiast artykuł ten uzupełnia się zdaniem następującem: "Siedzibę urzędu, o ile nie będzie nią Warszawa, na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu, oznaczy Sejm".

Art.  3.

Art. 12 dekretu otrzymuje brzmienie: «Urząd Patentowy posiada pieczęć państwową z napisem: "Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej"».