Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.47.288

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA MINISTRÓW I MINISTRA SKARBU
z dnia 8 maja 1921 r.
zmieniające częściowo rozporządzenie z dnia 21 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 101 poz. 672) w sprawie przyznania państwowym funkcjonariuszom niższym płac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w art. 14 ustawy o uposażeniu urzędników i państwowych funkcjonarjuszów niższych z dnia 13 lipca 1920 r.

Na mocy artykułu 20 p. 1 b, p. 2 e i p. 3 b, ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. № 65 poz. 429) zarządza się co następuje:
W ustępie drugim, oznaczonym "VIII" rozporządzenia Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 21 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 101 poz. 672) uzupełniającego rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 77 poz. 520) w sprawie przyznania państwowym funkcjonarjuszom niższym plac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w art. 14 ustawy o uposażeniu urzędników i państwowych funkcjonarjuszów niższych z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65 poz. 429), - skreśla się w punkcie c) wyrazy: "laborantom(tkom), kontrolerom targowym";

dodaje się natomiast:

w punkcie f) po słowach: "inspicjenta gmachów" - wyrazy laborantom(tkom)";

w punkcie h) po słowach "szoferom" wyrazy "kontrolerom targowym i laborantom starszym";

w punkcie i) po słowach "starszym szoferom" wyrazy "kontrolerom starszym".