Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.29.190

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 1946 r.
§  1. Punkt 2 cennika załączonego do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1945 r. o cenach sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. RP Nr 57, poz. 328) otrzymuje brzmienie następujące:
2. Cygara
Cena za 1 sztukę

Kat. II

El Aliento20 zł
Kopernik16 zł
La Pintura12 zł
Ligia10 zł
Cigarillos 7 zł 50 gr
Cygaretki 5 zł