Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.29.190

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 1946 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 14 czerwca 1946 r.
o zmianie cen sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. RP Nr 26, poz. 240), zmienionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. RP Nr 84, poz. 617) zarządzam, co następuje:
§  1. Punkt 2 cennika załączonego do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1945 r. o cenach sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. RP Nr 57, poz. 328) otrzymuje brzmienie następujące:
2. Cygara
Cena za 1 sztukę

Kat. II

El Aliento20 zł
Kopernik16 zł
La Pintura12 zł
Ligia10 zł
Cigarillos 7 zł 50 gr
Cygaretki 5 zł
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 15 czerwca 1946 r.