Zmiana brzmienia punktu 10 artykułu 10 rozporządzenia o taryfie celnej z dn. 11 czerwca 1920 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.3.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 30 listopada 1922 r.
w przedmiocie zmiany brzmienia punktu 10 artykułu 10 rozporządzania o taryfie celnej z dn. 11 czerwca 1920 r.

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego z dn. 1 sierpnia 1919 roku oraz postanowienia Rady Ministrów z dn. 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:
Punkt 10 artykułu 10 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej z dn. 11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 51, poz. 314) otrzymuje następujące brzmienie:

Punkt 10 artykułu 10

wzory i próbki towarów nienadające się do innego użytku.

Ilość i rodzaj towarów monopolowych oraz środków spożywczych, podlegających jako próbki zwolnieniu od da i opłaty wewnętrznej, jak również warunki zwolnienia, ustali Minister Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.