Rozdział 7 - Zmiana brzmienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.76.435

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

Rozdział  VII.

Ministerstwo Skarbu ustali, w jakich wypadkach i w jakiej wysokości należy uiszczać opłatę za wykonywanie czynności poza godzinami urzędowemi lub poza obrębem miejsca urzędowego oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie dziesiątego dnia po ogłoszeniu i ma zastosowanie do wszystkich towarów, od których należności celnych nie uiszczono do dnia wejścia w życie tego rozporządzenia.

Jednocześnie uchyla się: rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 27 lipca 1924 r. w części dotyczącej artykułu 15 rozporządzenia o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 68 poz. 663), rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 31 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. z 1925 r. № 3 poz. 29), z dnia 14 marca 1925 r. (Dz. U. R. P. № 31 poz. 219) i z dnia 24 września 1925 roku (Dz. U. R. P. № 106 poz. 757).