Zmiana brzmienia artykułu 15 rozdziału V ustępu IX rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.31.279

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 marca 1927 r.
w sprawie zmiany brzmienia artykułu 15 rozdziału V ustępu IX rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Na podstawie art. 7 ustęp c) ustawy ż dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Artykuł 15 rozdział V ustąp IX rozporządzenia Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej, w brzmieniu rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 14 lipca 1926 r. (Dz. U. R. P. № 76, poz. 435) otrzymuje brzmienie następujące:

"Sposób pobierania osobnych opłat manipulacyjnych od zaświadczeń na prawo przywozu i wywozu towarów ustala Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1927 r.