Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.55.350

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 23 czerwca 1921 r.
w przedmiocie zmiany art. 4 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 1919 r. w sprawie zmiany terytorjum okręgu Zakładu ubezpieczenia robotników od wypadków we Lwowie, oraz w sprawie przekazania temuż Zakładowi tymczasowo wykonywania ubezpieczenia górników w b. zaborze austrjackim.

Na podstawie art. 29 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. Dz. P. № 1 § 64 ustawy z dnia 28 grudnia 1887 r. o ubezpieczeniu robotników od wypadków (dz. u. p. № 1 z 1888 r.) oraz § 19 ustawy z dnia 30 grudnia 1917 r. o ubezpieczeniu od wypadków robotników górniczych (dz. u. p. № 523) postanawia się co następuje:
§  1. Zdanie drugie art. 4 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 1919 r. w sprawie zmiany terytorjum okręgu zakładu ubezpieczenia robotników od wypadków we Lwowie, oraz w sprawie przekazania temuż zakładowi tymczasowo wykonywania ubezpieczenia górników w b. zaborze austryjackim {Dz. U. R. P. № 6 za 1920. r. poz. 41), począwszy od słów: "Tatyfa opłat".... do końca tegoż artykułu skreśla się.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.