Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.608

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 1921 r.

USTAWA
z dnia 18 października 1921 r.
zmieniająca art. 36 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny Województwa Śląskiego (Dz. Ust. Rz. P. № 73, poz. 497).

Art.  1.

Ustęp 1 art. 36 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 73, poz. 497) otrzymuje brzmienie następujące:

"Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Radą Wojewódzką utworzy sąd apelacyjny dla Województwa Śląskiego, oznaczy jego siedzibę, i wprowadzi rozporządzeniami nieodzowne zmiany w ustroju sądownictwa, adwokatury i notarjatu oraz w ustawach postępowania sądowego. To upoważnienie Ministra Sprawiedliwości ustaje po upływie sześciu miesięcy od dnia objęcia władzy na Górnym Śląsku przez Rzeczpospolitą Polską. Wydane przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia z mocą ustaw będą bezzwłocznie przedstawione Sejmowi Rzeczypospolitej, który może je zmienić lub uchylić".

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.