Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.99.712

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 1921 r.
Art.  1.

Art. 1178 Ustawy Lekarskiej (Zbiór Praw b. ces. ros. tom XIII wydanie z 1905 r.) ulega następującej zmianie: wyrazy "na każde 3-lecie z góry" skreśla się, wyrazy "Komitet Ministrów" zastępuje się wyrazami: "Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu".