Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.23.126

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lutego 1921 r.
o zmianie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmiocie utworzenia władz szkolnych na obszarze ziem, objętych umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dzien. Ust. Rz. P. z 1921 r. № 15, poz. 91).

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dzien. Ust. R. P. z 1921 r. № 16, poz. 93), zarządza się co następuje:
§  1. Paragraf pierwszy wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1921 r. otrzymuje brzmienie następujące:

"Na obszarze ziem, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. tworzy się dla celów administracji szkolnej narazie trzy okręgi szkolne: wołyński, poleski i nowogródzki w granicach województw tej nazwy, ustanowionych artykułem trzecim ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 16, poz. 93) o unormowaniu sianu prawno-politycznego na tych ziemiach".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.