Zm.: załącznik Nr 3 do § 326 rozporządzenia do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.56.495

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 1 czerwca 1927 r.
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dotyczące zmiany załącznika № 3 do § 326 rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych i innych ministrów do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.

Na mocy art. 48 ustawy z dnia 23 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. № 61, poz. 609) o powszechnym obowiązku służby wojskowej zarządza się co następuje:
Załącznik № 3 do § 326 rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 21 marca 1925 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Zagranicznych, Sprawiedliwości, Skarbu, Kolei, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Przemysłu i Handlu (Dz. U. R. P. № 37, poz. 252) zmieniony rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 3 grudnia 1926 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (Dz. U. R. P. № 124, poz. 719) otrzymuje brzmienie, uwidocznione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

(uchylony).

1 Załącznik uchylony przez § 2 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1929 r. w sprawie wykonania art. 53 ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym. (Dz.U.29.37.331) z dniem 31 maja 1929 r.