Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.92.606

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 22 września 1920 r.
w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/1921 (Dz. Ust. № 56 poz. 348).

Art.  1.

Przedostatni ustąp art. 1 ustawy z dnia 9 lipca 1920 roku o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/1921 otrzymuje brzmienie następujące:

"W razie stwierdzonej przez Komisje, kontyngentową (art. 2) niemożności odstawienia całego kontyngentu żytem, pszenicą, jęczmieniem i owsem może wytwórca dopełnić kontyngent innemi ziemiopłodami, a mianowicie: gryką, prosem, fasolą, grochem, bobem, peluszką, soczewicą, wyką, rzepakiem ozimym i letnim, kukurydzą, łubinem i seradelą".

Art.  2.

Ostatni ustąp art. 3 powołanej ustawy otrzymuje brzmienie następujące:

"Wytwórcy rolni mają prawo wolnej dyspozycji nadwyżką zbóż kłosowych jedynie w następujących wypadkach: nadwyżką żyta i pszenicy, jeżeli cały kontyngent odstawili żytem i pszenicą, nadwyżką zaś jęczmienia i owsa, jeżeli cały kontyngent odstawili zbożem kłosowem".

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.