Art. 3. - Zm.: ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych i dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.6.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lutego 1961 r.
Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.