Art. 3. - Zm.: ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.78.554

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 1933 r.
Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.