Art. 2. - Zm.: ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.78.554

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 1933 r.
Art.  2.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.