Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.54.328

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 1920 r.

USTAWA
NACZELNIKA PAŃSTWA
z dnia 1 lipca 1920 r.
w sprawie zmiany ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. (Dz. Pr. № 65, poz. 392) o przyznaniu dla cywilnych emerytowanych funkcjonarjuszów państwowych, kolejowych, dla nauczycieli szkół powszechnych, średnich i wyższych, jak też dla wdów i sierot po nich oraz księży emerytów nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego.

Art.  1.

Ustęp b) art. 5 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. (Dz. Pr. № 65, poz. 392) traci moc obowiązującą.

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  3.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Skarbu.