Art. 2. - Zm.: ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.72.394

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1946 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów i właściwym ministrom.