Art. 3. - Zm.: ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół dokształcających zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.14.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 1947 r.
Art.  3.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.