Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.6.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 1920 r.

USTAWA
z dnia 20 stycznia 1920 r.
w przedmiocie zmiany art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 1919 r. o tymczasowem sądownictwie wojskowem (Dz. Pr. z r. 1919 Nr 65, poz. 389).

Art.  1.

Przewidziany w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 1919 r. o tymczasowem sądownictwie wojskowem termin przedłuża się o 3 miesiące, licząc od dnia wejścia w życie ustawy niniejszej.

Art.  2.

Wykonanie tej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Wojskowych i Ministrowi Sprawiedliwości.