Art. 2. - Zm.: ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.2.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1946 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej oraz innym właściwym ministrom.