Art. 5. - Zm.: ustawa z dnia 28 lipca 1922 r.: Ordynacja wyborcza do Sejmu (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 590).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.81.723

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1922 r.
Art.  5.

W art. 22 ust. 3 dodaje się na końcu zdanie:

"Do obwodowej komisji wyborczej, ustanowionej w b. dzielnicy pruskiej, dla obwodu, obejmującego wyłącznie obszar dworski lub jego część, - 3 członków i tyluż ich zastępców wyznacza właściwy wydział powiatowy".