Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.60.371

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 15 lipca 1920 r.
w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 27 listopada 1919 roku o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. № 92, poz. 498).

Art.  1.

Uprawnienia i obowiązki, zastrzeżone Ministrowi Zdrowia Publicznego w ustawie z dnia 27 listopada 1919 roku o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń. (Dz. Ust. Nr 92, poi. 498), przechodzą na Ministra Spraw Wewnętrznych.

Art.  2.

W art. 13 ustawy, wymienionej w art. 1, skreśla się wyrazy "w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych".

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.