Art. 3. - Zm.: ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.19.105

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1935 r.
Art.  3.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu.